Priser

Oversikt over norske og internasjonale priser for landskapsarkitektur og byutvikling - under opparbeidelse
Foto: Sofia Svanland, Tag arkitekter, Lyreneset Lyreneset


NLAs Landskapsarkitekturprisen 

Hederspris for landskapsarkitektur som deles ut årlig, i forbindelse med NLAs fagdag. 

2019: Tag arkitekter for Lyreneset friluftsområde i Laksevåg, Bergen kommune.
Bjørbekk & Lindheim fikk ærespris for Ensjøbyen.
Lenke til Tiedemannsparken

2018: Asplan Viak AS, Sandvika for Deichmans gate og Wilses gate i Oslo 
Hedrende omtale: Arkitektgruppen Cubus for Sjøfronten Mo i Rana

2017: Landskapsfabrikken for Kleivodden utsiktspunkt på Andøya. Hedrende omtale: Østengen & Bergo for Schandorffs plass i Oslo, Rambøll AS for Verdensparken i Oslo 

2016: SLA for Brattørkaia frområde i Trondheim
Hedrende omtale: Løvetanna Landskap for Åsveien Skole i Trondheim. Dronninga Landskap for Carl Berners Plass i Oslo.
Grindaker AS for Klosterenga i Oslo.
Oppslag fra prisutdelingen 2016

2015: Link landskap for Grorudparken i Oslo
Hedrende omtale: Bjørbekk & Lindheim for Rådhusparken Lørenskog, Ekebergparken, Storøya Fornebu og Nansenparken. Agraff for Havstein kirkegård
Ærespris: Bjarne Aasen. 
Oppslag på NLAs hjemmeside fra prisutdelingen 2015 og på arkitektnytt.no

Statens pris for byggkvalitet - ved DIBK

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet.
Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016). I 2019 gikk prisen til Nye Ålgård sentrum.

Attraktiv by

Statens pris for bærekraftig by- og tettstedsutvikling
Prisen for Attraktivt sted deles ut årlig, av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Frist for å nominere er vanligvis i mars. I 2020 er fristen utsatt til høsten

Oslo bys arkitekturpris

Skal stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem den nyeste og beste Osloarkitekturen. Landskapsanlegg må ha blitt ferdigstilt de siste fem år. Prisen kan gis til alle typer byggverk og landskapsanlegg innenfor bygrensen. Nominasjonsfristen er i februar/mars med prisutdeling på høsten.
Mer info om prisen på PBE/Oslo kommunes hjemmeside.

Bolig- og byplanprisen 2020

Deles ut av Norsk Bolig- og Byplanforening i forbindelse med Norsk Planmøte.
I 2020 holdes det i Oslo, 22. – 23. oktober 2020.
Frist for nominasjoner i 2020 er 10. mai

DOGAs priser

DOGA-merket for design og arkitektur deles ut i en rekke kategorier hver høst, til bedrifter som utmerker for god design. Se vinnerne 2019. Det deles også ut en hederspris og en pris for beste nykommer. 

DOGA-merket for design og arkitektur (tidl. Merket for god design) er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. NLA har to landskapsarkitekter med i juryen, for tiden Ellinor Aas og Esbjørn Kjell.

Innovasjonsprisen for universell utforming deles ut for fjerde gang i 2020. Fram til utgangen av april er det mulig å nominere kandidater til prisen. Prisen deles ut av DOGA i samarbeid med Kulturdepartementet.