Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Lala Tøyen AS
 • Trondheimsveien 37
 • 0560 Oslo post@lala.no
 • http://www.lala.no
 • 932 19 258
 • Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Barnehager, skoler, idrettsanlegg Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Lokal overvannsdisponering Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Visualisering By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Historiske anlegg Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Skjøtselsplaner
Kontakt:
 • Kari Tønseth (MNLA)
 • kari@lala.no
 • 932 19 258
 • Madeleine Fredriksen
 • Madeleine@lala.no
 • 928 95 957