Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

  • Norconsult AS, Trondheim
  • Ingvald Ystgaards v. 3 A
  • 7047 Trondheim
  • http://www.norconsult.no/
  • 73 20 46 00
  • Friluftsområder, turveier, strandsoner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Samferdsel Visualisering Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner By og tettstedsutvikling Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
  • Karin Fossbakk (MNLA)
  • karin.fossbakk@norconsult.com
  • 95 07 08 37