Medlemshøring ny organisasjon og Rapporten "NLA i fremtiden"

I midten av september 2014 kom en ny vending i prosessen med Norges Arkitekter: Afag ønsket ikke å være med videre, pga uenigheter om fagforeningsspørsmålet. Så ble NLA invitert med igjen. NLA svarte med å etterlyse medlemshøring.

«Arbeidsgruppen for veien videre for NLA», nedsatt etter årsmøtet 2014, hadde i mellomtiden utarbeidet moderniseringsrapporten NLA i fremtiden

NLA i Fremtiden

Under årsmøtet i NLA 29. mars 2014 ble det foreslått å opprette en arbeidsgruppe internt i NLA, men utenfor styret, som skulle se på mulige nye organiseringsmåter i framtida. Bakgrunnen var at NLA hadde nedstemt forslaget om å nedlegge NLA og gå inn i Norges Arkitekter med Afag. Høsten 2014 fikk arbeidsgruppen mandat av styret og satte i gang med sitt arbeid.

Høsten 2014 kom det så en ny vending i prosessen med Norges Arkitekter: Afag ønsket ikke å være med videre, pga uenigheter om fagforeningsspørsmålet. Så ble NLA invitert med igjen. Hva sier medlemmene? I styringsgruppa for NA gikk man nå inn for å spørre medlemmene i de tre organisasjonene hva de ønsker. Denne medlemshøringen ble sendt til alle på e-post tirsdag 14. oktober, via Survey-xact. Svarfrist er 20. oktober 2014.

I midten av oktober la NLAs interne arbeidsgruppe fram sin rapport: "NLA i fremtiden" der ulike scenarioer presenteres - hvordan vil NLA se ut tjue og femti år fram i tid, innenfor og utenfor Norges Arkitekter? Rapporten ble sendt ut til medlemmene tordag 16. oktober. 

Rapporten burde ideelt sett ha vært sendt ut før eller etter medlemshøringen. Det er ikke mulig å forandre på svaret i høringen, men dersom man skulle forandre mening, etter å ha lest rapporten, kan man skrive e-post om det. Alle våre medlemmer oppfordres også til å sende kommentarer vedrørende prosessen  direkte til forslagskasse: norgesarkitekter@arkitektur.no