NLA Kontaktutvalgsmøte

Kontaktutvalgsmøtet er nedfelt i NLAs vedtekter pkt. 4. KU-møtet holdes i forbindelse med NLAs høstkonferanse eller tilsvarende fagarrangement.

Kontaktutvalgsmøtet 2015: se innkalling til møtet 17.10.15.

Kontaktutvalgsmøte høst 2014
flyttet til januar: Høsten 2014 ble det ikke tid til møte. KU ble holdt 30.01.2015 i Josefines gate 34, for å få lokalavdelingsledernes syn på samarbeidet om ny, felles arkitektorganisasjon.
Invitasjon til KU-møte 30.1.2015

NLA i framtiden
Oppsummering av samhandlingsmøte 10.12.2014

Referat fra Kontaktutvalgsmøtet 2013 (Prosessverksted om Norges Akitekter)

Referat fra kontaktutvalgsmøtet 2012

---
NLAs vedtekter pkt 4: KONTAKTUTVALG
4.1 Kontaktutvalget består av en representant for hver av foreningens lokalavdelinger. Representanten bør være lokalavdelingens leder.
4.2 Kontaktutvalget har en rådgivende funksjon i forhold til styret.
4.3 Saker som sendes ut fra styret, skal behandles i lokalavdelingene. Resultatet av lokalavdelingens behandling legges fram i kontaktutvalget.
4.4 Kontaktutvalget bør møtes en gang pr år i tillegg til årsmøtet.
4.5 Foreningen dekker reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med deltakelse i kontaktutvalget. 


NLAs vedtekter, Normalvedtekter for lokalavdelinger og NLAs etiske regler
NLAs konkurranseregler med instruks for juryer