Norges Arkitekter og NLA i framtiden

Arkitektenes fagforbund AFAG, Norske arkitekters landsforbund NAL, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening NIL og Norske landskapsarkitekters forening NLA utreder en ny arkitektorganisasjon; Norges Arkitekter. Sveriges Arkitekter SA er modell. Parallelt utredes alternativet "NLA i framtiden", i tråd med NLAs årsmøte 2013.

Årsmøtereferatene

VEDR MEDLEMSKAP I IFLA, International Federation of Landscape Architects
NLA v/presidenten stilte spørsmål til IFLA (febr/mars 2014) om flere landskapsarkitektforeninger fra samme land kan være medlem av IFLA. IFLA har svart nei til dette. 
Les svaret fra IFLA i sin helhet her og som PDF her


MV_Gamle Logen_Aase står1
Fra NLAs årsmøte 2014 i Gamle Logen, Oslo. Foto: Mona Vestli


Artikkel fra NLAs ÅRSMØTE 29. MARS 2014

- Årsmøtet hadde til behandling to saker vedr Norges Arkitekter: Sak 8 Organisering av Norges landskapsarkitekter i framtida og sak 9 Reglement for uravstemning.
Les artikkelen av Ola Bettum (1.4.14) fra NLAs årsmøte her

Resultatet av avstemningen i sak 8 om å opprette NA ble:

- 13 blanke stemmer, 154 stemmer for, 243 stemmer mot styrets forslag til vedtak. I henhold til IFLAs regelverk teller de blanke stemmene i mot, slik at stemmetallet ble totalt 256 stemmer i mot.

I sak 9 ble et forslag om tillegg til vedtaket om å gi studentmedlemmer stemmerett ved uravstemningen vedtatt med 143 stemmer mot 56. Studentenes stemmer skal ikke telle for resultatet, og er dermed kun veiledende.

Referat fra NLA årsmøte 2014 vil bli lagt ut her

NLAs årsmøte 2014
- Årsmøtet 2014 vil få til avstemming saken om NLAs organisasjonsmessige tilhørighet i framtida:
Å delta i opprettelsen av ny felles organisasjon Norges Arkitekter, sammen med Norske Arkitekters landsforbund NAL, Arkitektenes fagforbund AFAG og Norske interiørarkitekter- og møbeldesigneres landforbund NIL - fra 01.05.2015 og samtidig legge ned NLA.
Det skal 2/3 flertall til for å legge ned NLA. Styret vil be om skriftlig valg i saken.

Uravstemning:
- Uansett utfall av årsmøtets vedtak vil det bli arrangert digital uravstemning høsten 2014 (aug/sept).
- Dersom det ved uravstemningens resultat blir 2/3 vedtak om å legge ned NLA, vil styret innkalle til  ekstraordinært årsmøte høsten 2014 for å sette ned et avviklingsstyre på tre personer. Ordinær drift frem til eventuell opprettelse av ny organisasjon.

Sluttrapport_NorgesArkitekter_forside.jpg  web_forside NLA i framtiden

 

_______________________________________________________________________________
Midtveisrapportene for "Norges Arkitekter" og "NLA i framtiden" ble publisert 10. desember 2013:
Milepæler:
*   Midtveisrapport for Norges Arkitekter  og for NLA i framtiden
er sendt alle medlemmer 10. desember 2013
*   Sluttrapportene for begge alternativer sendes ut ca 3. mars 2014. Rapportene skal inneholde presentasjon av et komplett forslag både til den nye organisasjonen Norges Arkitekter og til NLA i framtiden.

 Screenshot 2013-12-10 10.29.03                                                            web_forside NLA i framtiden

__________________________________________________________________________________

Pausediskusjon
Pause i prosessverkstedet 19.10.13. Foto: Mona Vestli

Oktober 2013: PROSESSVERKSTED 19.10 (kontaktutvalgsmøtet 2013)

NLAs styre hadde invitert alle medlemmer og studentmedlemmer til prosessverksted lørdag 19.10 på DogA, Hausmanns gate 16, Oslo. 29 deltakere.
Referat fra prosessverkstedet 19.10.13
Invitasjon til prosessverksted 19. okt 2013

Grunnlag for verkstedet 19.10:
*   Prospekt for "Norges Arkitekter", 20 sider: Utsendt 4.6.2013.
*   Sammendrag: Notat "NLA i framtiden" videreutvikling som selvstendig organisasjon.
*   Diskusjoner i NLAs lokalavdelinger fram til KU-møtet/workshop 19.10: Skal gi grunnlag for innspill til NLAs styre. Last ned diskusjonsnotatet her.
*   Prosessverksted 19.10 med utforming av to framtidscenarier for NLA: Som selvstendig organisasjon eller som del av ny organisasjon Norges Arkitekter.
*   Sen høst 2013: Diskusjoner i lokalavdelingene som skal gi grunnlag for innspill til styret.

Prospekt_ill
Foto: Kristin Ellefsen, Fædrelandsvennen
__________________________________________________________________________________

1238254_10151852501648130_278497827_n
Pause i NLAs årsmøte 2013. Foto: Mona Vestli

April 2013: NLAs årsmøte 6.4
Saken "NLA i framtiden"  ble behandlet. Last ned referat fra årsmøtediskusjonen her. Årsmøtet ga styret mandat til å utrede NLA i framtiden, både i og utenfor "Norges arkitekter".
Last ned presidentens presentasjon på årsmøtet. Last ned godkjent referat fra årsmøtet 2013 her.

Yngvar Hegrenes årsmøte_2
NLAs årsmøte 2013. Foto: Yngvar Hegrenes

__________________________________________________________________________________

Våren 2013 "Norges Arkitekter" - Prosjektledelse
Prosjektet ledes av en styringsgruppe, som utgjøres av presidentene i NAL, AFAG, NIL og NLA. Det er oppnevnt en prosjektmedarbeider for styringsgruppen, Helle Benedicte Berg. Felles kommunikasjonsstrategi er under utarbeiding.
Heldagsseminar 18.juni for presidenter og adm. ledere. 
__________________________________________________________________________________

Mars 2013: Informasjonsmøte/seminar om Sveriges Arkitekter
I forbindelse med utredningen om "Prosjektet: Norges Arkitekter" ble det holdt seminar 18.3 (kl.13–17), på Thon Hotell Opera. Inviterte: NLAs referansegruppe, lokalavdelingene og styret.

På seminaret ble det gitt grundig orientering om prosessen rundt sammenslåing slik den foregikk i Sverige i 2001 og om hvilke erfaringer man har ved å samle organisasjonene etter ti år. Prosjektleder for prosessen i Sverige, Staffan Carenholm, orienterte.

Landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson LAR/MSA stilte som (vara) representant fra Sveriges Arkitekter, Akademiet för landskapsarkitektur, for å fortelle om de erfaringene LAR har hatt med å være samlet i en arkitektorganisasjon, og svare på spørsmål.
Sveriges Arkitekter har publisert tre rapporter som kan lastes ned her:
- 2001 SA Prospekt alle medlemmer (16 s)
- 2001 SA Situasjonsrapport (16 s)
- 2001 SA Sluttrapport (23 s)
Artikkel i nettutgaven av Arkitekten (SA), august 2012; "GRYTAN kokar än"
Artikkel i Arkitektnytt 20/2000 av Ivar Sekne: "Svenske arkitekter på veg mot samling"
__________________________________________________________________________________

Februar 2013: NLAs referansegruppe opprettet
NLAs styre vedtok på styreseminaret 1.-2.2 å opprette en ekstern referansegruppe som støtte for styret og som bindeledd mellom styret og medlemmene, i saken om en ny, felles arkitektorganisasjon. Medlemmer i gruppen er Anita Veiseth (Finnmark), Eva Preede (Vestfold) og Frode Røynesdal (Hordaland). Referansegruppen skal bistå styret, være uavhengig av styret og kvalitetssikre valg og vurderinger. Referansegruppen skal også vurdere forskjellige modeller, både for sammenslåing og/eller tettere samarbeid.
__________________________________________________________________________________

Div bakgrunnsmateriale
- fra Arkitektnytt 2/ 2013 Presidentens hjørne: Hva kan vi miste, hva kan vi vinne?
- utkast til Intensjonsavtale NLA-NIL-NAL-AFAG pr 16.1.2013
- NLAs årsmøte 2013: Sak 13 NLA i framtiden
-
NLAs org.sider i Arkitektnytt nr 4-2013 med referat fra årsmøtet.

Ledelsen i foreningene startet uformelle møter høsten 2012, etter initiativ fra NAL. NLAs styre ble orientert, og drøftet saken i styremøtet i desember 2012.

Informasjon om prosessen legges ut fortløpende.