Søkbare prosjektmidler 2013

Styret har satt av kr 70 000 i søkbare midler for 2013. Midlene skal gå til formål som profilerer faget landskapsarkitektur. Alle kan søke prosjektmidler; NLAs lokalavdelinger, landskapsarkitektstudenter. Eksempel på formål: fagarrangement, utstillinger, konkurranser, publikasjoner, tidsskrifter.

Tildeling av prosjektmidler vedtatt i styremøtet 1/2013:
- Magasinet KOTE+, kr 2000,-.
- Magasinet LY, kr 2000,-.
- Byfabrikken: Konkurranse om historieparken i Bjørvika m/utstilling i DogA 26.2-3.3.13: kr 2000,-.
- NLA Hordaland, Bergen Arkitektforening, Bergen Bolig- og Byplanforening (BOBY): Fagkveld 6.2.13 om Mindemyren næringsområde, kr 8000,-.
- Cold Climate Symposium 19.-20.2.2013, FoU-prosjekt i Hammerfest, kr 8000,-.

Neste behandling vil skje i styremøtet i juni. Søknadsfrist: 3. juni.

Søknad sendes NLAs sekretariat v/daglig leder Marit Hovi, e-post: post@landskapsarkitektur.no
Tlf 23 33 24 60/ 918 53 106.