Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Pir 2 Oslo AS
 • Vulkan 11, 0178 Oslo
 • http://www.pir2.no
 • 971 99 714
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging Samferdsel Historiske anlegg
Kontakt:
 • Christine Gjermo (MNLA)
 • christine.gjermo@pir2.no
 • 971 99 714
 • Betsey-Marie Eskeland
 • betseymarie.eskeland@pir2.no
 • 957 59 193