Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Norconsult Norge AS, Sunnmøre
 • Retirov. 4, 6019 Ålesund
 • Vikemyra 1, 6065 Ulsteinvik
 • http://www.norconsult.no
 • 70 17 05 00
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Lokal overvannsdisponering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Sindre Blindheim
 • sindre.blindheim@norconsult.com
 • 95 74 33 11
 • Ingvild Yri (MNLA)
 • ingvild.yri@norconsult.com
 • 920 19 346