Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Sweco Architects Bergen, tidligere TAG Arkitekter Bergen
 • Nøstegaten 44, 5011 Bergen
 • www.tagarkitekter.no
 • 958 09 644
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Parker, byrom, gater, torg Gårdsrom Næringsområder Hageplanlegging Skjøtselsplaner Institusjoner Lokal overvannsdisponering Historiske anlegg Samferdsel Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Linn Riise Handal (MNLA)
 • lh@tagarkitekter.no
 • 958 09 644
 • Jorun Espetvedt (MNLA)
 • je@tagarkitekter.no
 • 905 01 539