Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

  • Sweco Architects Bergen
  • Nøstegaten 44, 5011 Bergen
  • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Parker, byrom, gater, torg Gårdsrom Næringsområder Hageplanlegging Skjøtselsplaner Institusjoner Lokal overvannsdisponering Historiske anlegg Samferdsel Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
  • Linn Riise Handal (MNLA)
  • linnriise.handal@sweco.no
  • 958 09 644
  • Jorun Espetvedt (MNLA)
  • jorun.espetvedt@sweco.no
  • 905 01 539