Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Multiconsult Region Sør, Stavanger
 • Vassbotnen 23
 • 4033 STAVANGER sandnes@multiconsult.no
 • http://www.multiconsult.no
 • 51 22 46 00/95 13 22 34
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Espen Eek
 • espen.eek@multiconsult.no
 • 95 13 22 34
 • Roar Sløgedal
 • roar.slogedal@multiconsult.no
 • 481 20 449