Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

  • Norconsult Norge AS, Stavanger
  • Jåttåflaten 27
  • Pb. 130, 4065 STAVANGER
  • http://www.norconsult.no/
  • 51 90 53 00
  • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Kirkegårder, gravplasser Lokal overvannsdisponering Historiske anlegg
Kontakt:
  • Margrét Backman
  • margret.backman@norconsult.com
  • 454 04 615