Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • bar bakke landskapsarkitekter as
 • CJ Hambros plass 7, 4. etg.
 • CJ Hambros plass 7
 • 0164 OSLO
 • http://www.barbakke.no
 • 992 52 255
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Visualisering Historiske anlegg Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Lokal overvannsdisponering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Mona Kramer Wendelborg (MNLA)
 • mona@barbakke.no
 • 920 57 200
 • Kjersti Vallevik Håbjørg (MNLA)
 • kjersti@barbakke.no
 • 419 08 937