Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Sweco Norge AS, Oslo
 • Drammensv. 260
 • 0283 OSLO
 • http://www.sweco.no
 • 67 12 80 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Gårdsrom Samferdsel Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging
Kontakt:
 • Kristina B. Holmblad
 • Kristina.holmblad@sweco.no
 • 404 03 354
 • Sara Polle
 • sara.polle@sweco.no
 • 95 84 13 12