Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

  • Henning Larsen, Oslo
  • Harbitzalléen 5, Harbitz Torg, 0275 Oslo
  • Pb. 427 Skøyen
  • 0213 OSLO
  • https://henninglarsen.com/no
  • 22 51 80 00
  • Barnehager, skoler, idrettsanlegg By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Visualisering Lokal overvannsdisponering Boligområder, hyttefelt Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Hageplanlegging Gårdsrom Næringsområder Skjøtselsplaner
Kontakt:
  • Lars-Erik Vedvik Hansen (MNLA)
  • lars-erik.hansen@henninglarsen.com
  • 913 83 153