Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Smedsvig landskapsarkitekter AS
 • Øvre Korskirkesmauet 2 B
 • 5018 BERGEN
 • http://www.smedsvig-landskap.no
 • 55 21 04 70
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Hageplanlegging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Vibeke Jorn Myran (MNLA)
 • vibeke@smedsvik-landskap.no
 • 976 36 036
 • Arne Smedsvig (MNLA)
 • arne@smedsvig-landskap.no
 • 917 26 115