Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo
 • Vestfjordgt. 4, 1338 Sandvika
 • Kongens gt 21, 0153 Oslo
 • http://www.norconsult.no
 • 67 57 10 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging Gårdsrom Kirkegårder, gravplasser Skjøtselsplaner Historiske anlegg
Kontakt:
 • Hilda Øfsthus (MNLA)
 • Hilda.Ofsthus@norconsult.com
 • 454 01 698
 • Even Bakken
 • even.bakken@norconsult.com
 • Line Beate Løvlien (MNLA)
 • line.beate.lovlien@norconsult.com