Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

  • Norconsult Norge AS, Bergen
  • Valkendorfsgt. 6
  • 5012 BERGEN
  • http://www.norconsult.no
  • 55 37 55 00/91 37 18 35
  • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Hageplanlegging Gårdsrom Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
  • Nina Dybwad (MNLA)
  • runa.gjerland@norconsult.com
  • 91 37 18 35