Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

  • Norconsult AS, Bergen
  • Valkendorfsgt. 6
  • 5012 BERGEN
  • http://www.norconsult.no
  • 55 37 55 00
  • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Hageplanlegging Gårdsrom Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
  • Nina Dybwad (MNLA)
  • nina.dybwad@norconsult.com
  • 996 91 537